انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

معاون آموزش

نام و نام خانوادگی : دکتر شکراله نیکوند

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : حقوق خصوصی

.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 معاون آموزش
 مدیر آموزش
 امور آموزش و ثبت نام
 اداره امتحانات
 دفتر خدمات آموزشی
 خدمات کامپیوتری آموزش
 دفتر بررسی پرونده فارغ التحصیلان
 مدیر برنامه ریزی آموزش
 اداره جذب هیئت علمی
 دانشکده ها
 علوم پایه
 ادبیات و علوم انسانی
 علوم زیستی
 پرستاری و مامایی
 پردیس قرچک
 پردیس- ورامین
 کشاورزی