مدیر برنامه ریزی آموزش

علی اصغر خراسانیان جوادی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت

36725011-14   داخلی 302

 

مهمترین وظایف دفتر مدیر برنامه ریزی آموزشی

1--برنامه ریزی به موقع و تمهیدات لازم قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تاکید بر اجرای بخشنامه های سازمان مرکزی.

2- تهیه دستورالعملهای ویژه هر نیمسال و ابلاغ برنامه و ساعت تدریس روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده ها از طریق دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی .

3- کنترل سقف تدریس اعضاء هیات علمی ، روسا، معاونین دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی و تهیه لیست استادانی که ساعت تدریس آنها کمتر و یا بیشتر از حد مجاز بوده و تلاش در رفع نواقص ساعات تدریس آنها، با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی .

4- اختصاص کد شناسایی برای هر استاد و صدرو ابلاغ تدریس استادان و بررسی ابلاغ های استادان در هر نیمسال تحصیلی و ارسال آنها به دفتر جذب هیات علمی .

5-اطلاع رسانی تقویم آموزشی هر نیمسال به دانشجویان از طریق وب سایت دانشگاه و شبکه های اجتماعی مرتبط.

6- اعلام و تعیین ظرفیت کلاسهای تئوری ، عملی و آزمایشگاهی و نظارت بر تشکیل منظم کلاسها از طریق دفتر خدمات آموزشی و پی گیری غیبت استادان از طریق مدیران گروه های آموزشی .

7- تاکید و نظارت بر اجرای تشکیل کلاس ها در 16 هفته تحصیلی و رشته های پرستاری و مامایی در 17 هفته .

8- تقسیم فضاهای آموزشی و کلاسهای درس بر اساس نیاز گروه های آموزشی .

9- تاکید بر تدریس استادان بر اساس تخصص، رشته تحصیلی و تجربه .

10- تاکید و توجه به تدریس سرفصل مصوب دروس از طریق گروه های آموزشی .

11- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استاندارهای مختلف در زمینه دروس و ارزشیابی گروه های آموزشی.

12- بررسی شکایات مرتبط با مسائل آموزشی دانشکده ها .

13- دریافت آخرین سرفصل مصوب دروس رشته‌ها ، ابلاغ آن به گروه‌های آموزشی مربوط جهت تنظیم چارت درسی ، جدول ترم‌ بندی و برنامه‌های درسی رشته‌ها و تعریف آن در نرم افزار آموزش با هماهنگی مدیر گروه آموزشی .

14- پیگیری درخواست‌های کمیته تخصصی گروه‌های آموزشی پیرامون سرفصل دروس رشته‌ها و انجام مکاتبات لازم با مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ ریزی سازمان مرکزی دانشگاه و ابلاغ نتیجه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی از طریق دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی.

15- تهیه و تنظیم تقویم آموزشی دانشگاه برای هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی معاون محترم آموزشی دانشگاه و ابلاغ آن به روسای دانشکده ها و مدیران محترم گروه های آموزشی .

16- تنظیم جدول ساعات تشکیل کلاس‌ها و جدول امتحانات هر نیمسال با هماهنگی معاون محترم آموزشی و ابلاغ آن به روسای دانشکده ها و مدیران محترم گروه های آموزشی .

17- بررسی دروس ثبت شده توسط مدیران گروه های آموزشی در نرم افزار آموزش و رفع نواقص آنها ( روز و ساعت تدریس، تاریخ امتحان و ... ) با هماهنگی گروه های آموزشی .

18- آماده سازی نرم افزار آموزشی جهت انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه اینترنتی دانشجویان و همچنین اختصاص مشخصه های مورد نیاز به گروه های آموزشی و ثبت آن در نرم افزار آموزش .

19- هماهنگی و همکاری با مدیران محترم گروه‌های آموزشی در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت رفع مشکلات احتمالی و برطرف ساختن نیازهای دانشجویان در این زمینه .

20- گزارش وضعیت دروس در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه به مدیران محترم گروه‌های آموزشی و کنترل سقف کلاس‌ها با هماهنگی آنان .

 

21- اعلام لیست دروسی که بعد از اتمام انتخاب واحد و حذف و اضافه به حد نصاب نرسیده و با نظر مدیر محترم گروه آموزشی بایستی حذف و یا در گروه های دیگر ادغام شوند، و همکاری با گروه‌های آموزشی در جهت حذف یا ادغام این دروس .

22-تهیه ابلاغ استادان و فرم نظر خواهی دانشجویان و تحویل آن به استاد مربوطه جهت ارایه به دفتر جذب هیات علمی .

 

                                                                                                        دفتر برنامه ریزی آموزشی