اخبار معاونت آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودیهای 93 و قبل از آن

پیرو اطلاعیه های قبلی با توجه به اتمام مهلت ارائه اصل مدرک تحصیلی پایه (پیش دانشگاهی ، کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد) تا قبل از شروع امتحانات نیمسال جاری لازم است جهت ارائه اصل مدرک اقدام نموده  و مدرک مربوطه را به امور ثبت نام ارائه نمایند . در غیر این صورت مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نمی باشند .

دانشجوی عزیز :

  •  جهت انجام کلیه امور آموزشی خود به ادارات آموزش دانشکده های مربوطه مراجعه فرمایید .
  •   جهت اطلاع از محل تشکیل کلاسهای خود به دفاتر خدمات آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه فرمایید .