شماره های تماس معاونت

شماره تماس دانشگاه

جهت ارتباط با قسمتهای آموزش

36725011-4

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مسئول دفتر معاونت آموزش

دکتر شکراله نیکوند

قاسم ساده وند

 داخلی 219

مدیرکل آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدرضا سلیمان پور

 داخلی 300

مدیر برنامه ریزی آموزش

علی اصغر خراسانیان

 داخلی 302

اداره جذب هیئت علمی

امیر هژبری

خانم سنائی

خانم اردستانیان

 داخلی 211  

اداره امتحانات

صمد خاکی داودی

خانم بوربور کریمی

داخلی 288

اداره پذیرش و ثبت نام - امور آموزش

محسن الیکاهی

عباسعلی پورصفری

امیر صالحی شهرابی

داخلی 289

خدمات کامپیوتری

علیرضا ندیمی

داخلی 249

بررسی پرونده فارغ التحصیلان

خانم صابری راد

 داخلی 294

خدمات آموزش

اکبر هزاوه نژاد

داخلی 279

    آدرس : پیشوا شهرک نقش جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین _ پیشوا        کدپستی : 3381774895