معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر  هنرمند جهرمی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

مدرک: دکتری تخصصی