رئیس اداره برنامه ریزی و نظارت

 

 

نام و نام خانوادگی: قاسم شهرابی مهابادی

رشته تحصیلی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی

مدرک: فوق لیسانس